Waarden groen onderwijs

Wat maakt het groene onderwijs zo uniek? Dit laat zich het beste vertellen door leerlingen, studenten en andere betrokkenen. Welke betekenis heeft het groene onderwijs voor hen, voor hun loopbaan of de maatschappij?

Het groene onderwijs is van oudsher anders georganiseerd dan het onderwijs voor andere sectoren. Dat heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis, de bijzondere positie van dit onderwijs onder het landbouwministerie en de rol die dit onderwijs vanuit die positie vervulde bij de ontwikkeling van de groene sector. Het groene onderwijs heeft daardoor heden ten dage een aantal bijzondere kenmerken.

De verticale scholengemeenschappen, de praktijkgerichtheid, kleinschaligheid en de verbinding tussen onderwijs en onderzoek bijvoorbeeld. Deze kenmerken zijn inderdaad van cruciaal belang voor deze onderwijssector omdat ze grote impact hebben op het functioneren van dit onderwijs. De beantwoording van de vraag wat de verworvenheden van deze onderwijssector zijn, kan echter niet losgezien worden van de vraag wat de waarden van het groen onderwijs zijn en in welke mate deze kenmerken daar een rol bij spelen.

In korte interviews vertellen leerlingen/studenten (ook ouders), alumni, docenten en bestuurders over de betekenis van groen onderwijs in hun leer-of werkloopbaan en wat het hen en hun omgeving gebracht heeft. De optelsom is een prachtige bloemlezing, die aan het einde van de uitgave wordt samengevat in de kracht van groen onderwijs: economische waarde, pedagogische waarde, maatschappelijke waarde en eigenwaarde.

Bron: Waarden van groen onderwijs – Pieter Boetzkes en Ton van den Born – ISBN 978-90-9030261-4