Focus op gezondheid goede keuze

Focus op gezondheid goede keuze’

 

De positionering van groen onderwijs bij het ministerie van Landbouw had soms best nadelen, vindt Feike van der Leij. Maar het zorgde ook dat het onderwijsmodel flexibeler werd. En juist op de grensvlakken van groen onderwijs zag hij kansen. Bijvoorbeeld in de focus op gezondheid.

 

Het sterke punt van Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL), waar hij in 2006 startte, was volgens Feike van der Leij (56) de vertaling van de praktijk naar het onderwijs. “Niet alleen bij biotechnologie maar ook bij voeding waren er bij VHL mensen die al erg met kenniscirculatie bezig waren. Zij waren heel actief in het betrekken van bedrijfsleven bij onderwijs. Het was heel plezierig om daarin verder te kunnen gaan.”

“Een ander punt bij VHL, en misschien komt dat wel omdat we in Leeuwarden voor ons gevoel meer moeite moesten doen om studenten te trekken, is dat het onderwijsmodel er veel flexibeler is. Studenten hebben alle keus als het om minoren gaat. En het onderwijs, dat een juiste mate van competentiegericht onderwijs biedt, is meer dan op andere hogescholen erop gericht om studenten zelfstandig te maken. Dat werkt heel goed.”

Boven jan

Van der Leij is nu zes jaar lector bij VHL, in een samenwerking rond Life Sciences & Technology met de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Hij is er nog co-promotor (begeleider van een promotietraject), maar is sinds twee jaar vooral bezig met de opleiding Food Commerce & Technology van Inholland in Delft en Amsterdam.

Hij koos ooit bewust voor een studie biologie in Groningen omdat Wageningen eind jaren 70 “toch een beetje een dorpsimago” had en toen ook minder te bieden had op het gebied van life sciences. “Nu is dat wel anders.” Na omzwervingen via Zurich, waar hij werkte aan biologisch afbreekbare plastics, en medische biologie in Groningen, kwam hij in 2006 in groen onderwijs terecht. ”Ik had een burn-out gehad, maar toen ik bij Life Sciences & Technology in Leeuwarden inviel als docent moleculaire biologie, was ik binnen twee weken helemaal boven jan.”

 

Gezondheid voorop

Een paar jaar later werd hij lector bij VHL in Wageningen. Zijn lectoraat, dat voordat hij er kwam zich op voedselveiligheid richtte, incorporeerde toen ook gezondheid. “Dat paste mooi. Het is ook voor Wageningen University een goede keuze geweest om zich op ‘de gezonde mens’ te richten. Bij het lectoraat ging het om de kennis over hoe het lichaam op molecuulniveau met voeding omgaat. Het idee was om met kennis van dat terrein bedrijven, in samenwerking met scholen, te helpen met innoveren. Dat is met name in de Food Circle (een samenwerking van grotere mkb-bedrijven in de voeding met drie lectoren op VHL en de Hanzehogeschool) goed gelukt.”

Na een aantal jaar in Wageningen zette Van der Leij zijn lectoraat voort in Leeuwarden. In plaats van Voeding en Gezondheid heette het toen Health and Food, gezondheid voorop. De samenwerking in projecten vanuit het lectoraat was soms lastig, zegt Van der Leij. “Voor bekostiging vanuit EZ of OCW van docenten in projecten was het van belang of ze werkzaam waren bij VHL of NHL.”

 

Nieuwe coalities

Hij ziet nu kansen in samenwerking, crossovers en vernieuwing. Zoals gebeurt bij Food Commerce & Technology waar de technologie wordt verbonden met markt- en consumentdenken. “Dingen veranderen”, zegt hij. “Ik ben dan niet iemand die zich wil vastklampen aan wat we hebben. Creatief en dwars zijn werkt soms heel goed. En het is heel gezond dat je historisch gegroeide verbinding weet te doorbreken en nieuwe coalities zoekt.”

Stadslandbouw is daar een mooi voorbeeld van, vindt Van der Leij. “Op grensvlakken zie je altijd de meeste vernieuwing.” In groen onderwijs heeft dat veel opgeleverd. Zaak is nu volgens hem dat ze kijken waar mogelijkheden liggen. “Nieuwe crossovers bieden nu nieuwe kansen en dat is alleen maar reden tot vreugde.”

'Op grensvlakken zie je altijd de meeste vernieuwing. In groen onderwijs heeft dat veel opgeleverd'

 

Samenwerking Life Sciences & Technology

Van Hall Larenstein wilde in samenwerking met andere hogescholen meer studenten trekken. Niet zozeer omdat de school moest overleven, maar vooral omdat de levensmiddelentechnologie dringend arbeidskrachten zocht en zoekt. Daartoe werd in Leeuwarden de hbo-studie Life Sciences & Technology opgezet, een cluster van vijf opleidingen waaronder biotechnologie, laboratoriumonderzoek en voedingstechnologie, vormgegeven in de samenwerking van twee hogescholen: VHL en NHL. De gezamenlijke instroom steeg naar zo’n 300 studenten per jaar.

 

>> download.artikel