Groen DNA

Groen dna

Mensen die voor groen onderwijs kiezen, hebben iets speciaals, denkt Bastiaan Pellikaan, voorzitter van Aeres. Noem het groen dna. Je werkt immers met leven, met natuur, met onvoorspelbare situaties en dat vraagt iets extra’s. “Ze voelen vaak grote betrokkenheid bij de sector.”

“Van mijn loopbaan in onderwijs in plaats van de landbouw heb ik nooit spijt gehad”, zegt Bastiaan Pellikaan, voorzitter van het College van Bestuur van Aeres. “Je werkt in onderwijs met jonge mensen. Het gaat ergens over en je doet het ergens voor. Het mooie van een school is dat je kinderen binnen ziet komen en dat ze vier jaar later als heel andere mensen weer weggaan.” Mensen met meer kennis en zelfvertrouwen, bevestigt hij, klaar voor verdere studie, een baan, de wereld. “Want uiteindelijk gaat het in onderwijs niet in de eerste plaats om het bedrijfsleven of de school, maar echt om de deelnemer. Cursist, leerling of student.”

Pellikaan kwam in het onderwijs toen hij in plaats van veeteelt op een HAS koos voor de  lerarenopleiding Stoas. Hij werd docent op de landbouwschool in Alkmaar, nu Clusius. En later in Dronten, nu Aeres Hogeschool. Vervolgens kwam hij als docent terug op de lerarenopleiding. Hij werd er directeur en gaf leiding aan een reorganisatie waarbij het aantal werknemers terugging van 600 naar 200. In 2012 werd hij voorzitter van het College van Bestuur van Aeres.

>> "Die betrokkenheid maakt de mensen die groen kiezen speciaal"

Een beetje snappen

“Als je vraagt wat groen onderwijs speciaal maakt, dan kan ik alleen van binnenuit vertellen. Vergelijken met niet-groen kan ik niet. Maar het mooie is de band met de praktijk, wat je ziet als een jongen met de melkcontrolepapieren van thuis de klas binnenkomt. Dan voel je de impact van wat je doet. Verder gaat het over leven, over de natuur. Het is daarmee nooit voorspelbaar.”

“Het verbaast me dat er buiten de sector weinig zicht is op wat er in de landbouw gebeurt. Ik merkte dat laatst weer toen ik collega-bestuurders van andere hogescholen rondleidde in Dronten. Ze hebben geen idee van het hoog-innovatieve gehalte van de landbouw of van de voedingsketen. We hebben na afloop nog lang doorgepraat over de landbouw.”

 ..

Betrokkenheid

“Ik weet niet precies wat mensen kenmerkt die voor deze sector kiezen. Groen dna? Je moet toch wat van de groene wereld snappen, met de wispelturigheden van de natuur kunnen omgaan, tegenslagen incasseren. Dat moet je een beetje snappen. Als je een kippenhok maakt, moet je ook iets snappen van de kip.”

“De hbo-student die voor groen kiest heeft vanwege die onbekendheid met de sector vaak wat uit te leggen. Waarom niet Fontys of zo, waarom zo’n monosectorale keuze? Wat leer je daar, word je dan boer? Daar komt bij dat in elk geval in de tijd dat ik voor de keuze stond, jaren 80 en 90, de sector met dierenziekten en boterbergen vaak negatief in beeld was. Dan moet je een hoge betrokkenheid hebben. Die betrokkenheid maakt de mensen die groen kiezen speciaal.”

Zaken veranderen

Van de groene student naar de groene samenwerking. Want zegt Pellikaan, die samenwerking in de kolom is bijzonder. Net als de relatie met het bedrijfsleven en de band met het departement. “We waren als groen onderwijs een beleidsinstrument voor het ministerie vroeger, want via onderwijs kun je zaken veranderen, bijvoorbeeld als het gaat om duurzame veehouderij, gewasbescherming of de relatie stad-platteland. Daar zit een belangrijk deel van onze speciale waarde en betekenis in.”

Aeres draagt daaraan bij. “We willen dat niet doen door dingen op te dringen, maar te zorgen dat studenten de kennis en informatie krijgen zodat ze zelf beredeneerd kunnen kiezen, bijvoorbeeld voor biologische landbouw of een hoogtechnologisch bedrijf.”

Aeres is bijzonder waar het doelmatigheid betreft, de doelmatigheid van ontwikkeling en kennis. Als je klein bent, is het immers lastig om voldoende expertise binnenshuis te houden. “Wat 4groen (vier aoc’s in het noordoosten) dan in een horizontale samenwerking aanpakt, doen wij als Aeres verticaal”, legt Pellikaan uit. “Langs de kolom van vmbo, mbo en hbo. En wat ons uniek maakt, is dat we een eigen lerarenopleiding in huis hebben die leraren opleidt voor de beroepsgeriche vakken in mbo en vmbo.”

>> download artikel