Groene belangen in balans

 

Groene belangen in balans

 

Onderwijs in projectgroepen was een goede voorbereiding op werk aan een nieuwe omgevingsvisie voor de provincie. Ilse van Rijsingen heeft veel geleerd op de HAS, zegt ze. “Kon ik opnieuw kiezen, dan zou ik er weer heengaan.”

Ilse van Rijsingen (26) werkt sinds januari 2016 op het Provinciehuis in Den Bosch. “Het bevalt goed”, zegt ze. Ze is er bezig met de Brabantse Omgevingsvisie. Daarin wordt alle wetgeving over de fysieke leefomgeving (water, milieu, infrastructuur) geïntegreerd. “Een mega-operatie. Complex, maar ook leuk.”

 

Echte projecten

“De studie was een goede voorbereiding”, vindt ze. Ze deed Stad en streekontwikkeling op HAS Hogeschool in Den Bosch. Die studie, nu Management van de Leefomgeving, richt zich op processen in het landelijk gebied. Daar spelen belangen van landbouw, natuur, water, recreatie. De vraag in de studie is: Hoe krijg je die uiteenlopende belangen op één lijn?

“We hadden veel onderwijs in projectgroepen. Dan leer je heel goed samenwerken. We werkten vaak aan echte projecten, waarbij we voor een gemeente of ondernemer plannen maakten. Dat is toch anders dan dat je het voor een docent doet die het vervolgens in de kast zet. Heel leerzaam. Wat ik nu bij de provincie doe, lijkt op die manier van werken. Wel is de samenstelling van de groep anders. In studententeams heb je allemaal ongeveer hetzelfde startpunt, maar hier is er meer verschil in leeftijd, positie en inbreng.”

 

Brede basis

Van Rijsingen deed na haar studie aan HAS Hogeschool, waar ze in 2013 afstudeerde, een master Bestuurskunde op de Radboud Universiteit in Nijmegen. “De arbeidsmarkt was slecht. Ik had bovendien het gevoel dat dit binnen mijn mogelijkheden lag.” Bestuurskunde sluit goed aan, vindt ze. “Je merkt vaak dat ideeën die je voor het landelijk gebied ontwikkelt, stuiten op wet- en regelgeving. Bij Bestuurskunde leer je over beleidsontwikkeling. Hoe komt het dat wetten zijn zoals ze zijn?”

De HAS was na het vwo weliswaar haar eerste kennismaking met groen onderwijs, maar niet met de sector. “Ik ben opgegroeid op het platteland. We hadden een soort van uitgegroeide hobbyboerderij.” Toen ze zich oriënteerde op de studie sprak de HAS haar aan en leek Stad en streekontwikkeling haar een brede opleiding. “Later kun je je dan vanuit die brede basis meer specialiseren.”

 

Has award

Ze werd niet teleurgesteld. De HAS-tijd was heel waardevol, vindt ze. “Ik kon me echt ontwikkelen. Ik heb bijvoorbeeld veel geleerd over hoe mensen in werksituaties met elkaar omgaan. Je krijgt veel persoonlijke feedback van docenten. Ik was op de HAS wel een actieve student en dat vonden ze leuk.” Van Rijsingen waardeerde het ook zeer dat ze kon meedoen aan de masterclass over Metropolitan Food Security. Gastlessen voor topstudenten van de HAS. Op deze manier, met topklassen en awards, probeert de HAS goedpresterende studenten te stimuleren boven de middelmaat uit te stijgen. Van Rijsingen won in 2012 een HAS Award in de categorie Jong Talent.

“De HAS is een informele school”, vervolgt ze. “Docenten spreek je aan met hun voornaam. Als je meneer of mevrouw zei, werd je vreemd aangekeken. Praat ik over mijn oude school, dan is dat de HAS. Daar heb ik nog het meeste contact mee. Ik volg de school via digitale platforms of Facebook. Dat studenten van HAS Hogeschool volgens een onderzoek in Elsevier het meest tevreden zouden zijn, vond ik leuk om te lezen. Die tevredenheid deel ik.” Ze ziet er ook dat de HAS met de tijd meegaat, bijvoorbeeld met studies zoals Toegepaste Biologie of Geomedia. “Goede zaak.”

 

Duurzame balans

Verschil met Bestuurskunde op de Radboud Universiteit is dat de twintig studenten met wie ze op de HAS optrok, de interesse in groen deelden. “Zo’n gedeelde interesse is plezierig werken, maar ook wel een valkuil. Je veronderstelt dan makkelijk dat iedereen op de wereld milieu, groen en leefomgeving even belangrijk vindt.” Maar,"vervolgt ze, “dat je tijdens de studie vooral met groene onderwerpen bezig bent, heb ik nooit als een nadeel ervaren. Na de studie kom je dan in de brede wereld terecht. En dan kun je deze belangen goed voor het voetlicht brengen. Als je de groene belangen, natuur en milieu, niet voldoende benadrukt, dan krijg je geen duurzame balans voor de samenleving.”

“Als ik opnieuw had moeten kiezen, had ik geen ander traject had gekozen. Groen, dat is toch waar mijn hart ligt. En dan ben ik liefst praktisch bezig. De universiteit vond ik een mooie aanvulling daarop.”

>> download.artikel